تبعات توسعه داروینیسم طبیعی به داروینیسم اجتماعی هِگِل

عقل سکولار و نفی وحی در استنتاج مفاهیم، منتج به رویکرد همگن سازی بشر و حیوان توسط متفکرین غربی شد.

نمونه ای از اخلاق سکولار که ماحصل عقل گرایی سکولار می باشد را مشاهده می کنید.

 

 

مشاهده تصویر در اندازه واقعی

/ 0 نظر / 18 بازدید